Trudă

Trudă

Fiind iarnă, 
m-am îmbrăcat într-un palton
cât se poate de gros.
Trăgeam sania după mine. 
Fularul bătea în vânt
ca unica mea armă de înfruntat realul,
cu palmele mai loveam zăpada 
imprimată în haine, 
ca s-o înlătur, 
dar pentru mine, pornit la război, 
scuturatul însemna o trudă pe front.