O nouă perspectivă asupra operei lui Eugen Ionescu

Certitudinea propriei biografii, al cărei specific, rezident în Franța, este, în mod paradoxal, generator de aporii, implică un sentiment de regret, din partea autorului, anume – de a nu se fi regăsit originar în țara în care trăiește și, de la un astfel de status existențial, apare nevoia de a notifica naționalitatea personajelor, deși o cauză a manierei ar fi intenția de a ajuta cititorul să le înțeleagă mai lesne acțiunile și vorbele.

(Va urma)

ciorne

De la sentimentul de regret, de a nu fi originar al țării în care trăiește, apare

le descifreze mai ușor profilul psihologic

DIN VIAȚA COMPOZITORULUI JAN LEVOSLAV BELLA: Mijlocul zilei

Anunțată de orologiul din piață, 
ora prânzului este, 
pe de-a-ntregul, 
onorată:
după seninele plimbări,
Jan coboară din trăsură
și se îndreaptă, 
cu pălăria în mână, 
înspre casă. 

Sub pașii angajaților, 
holul răsună...
Unii deschid ușile, 
alții deretică - 
o simfonie a preocupărilor,
însăilată în peisaj.

Înainte de a se așeza la masă, 
compozitorul apasă o clapă 
de pian - 
sunetul acesta este mai vibrant 
decât al farfuriilor mișcate 
în sertar.

În vara anului curent, 2022, 
din podul de sunete, 
clădit în istorie, 
coboară vechii locatari, 
făpturi de amintire,
pentru a retrăi, 
odată cu mine,
liniștea din cuib,
fiindcă n-au fost retrograzi.