Din caiete: Părerea lui Diogene despre Marea Egee

Din caiete vechi

Întrebat despre mare, Diogene spunea:

„În Grecia, ești sigur, vara, în sezon, că nu ai zile ploioase. Nu este nicio diferență între temperaturile de pe țărm și din apă. Plonjezi în valuri, precum te-ai plimba pe mal, iar din mare, când ieși, nu ai nevoie să alergi printre cearceafuri și oameni, ca să te încălzești.

Soarele nu este atât de „iute”, ca în alte părți. Într-o vară, am prelungit expunerea la soare, până la ora 13,00 și nu m-a ars. Eram numai la a doua zi de plajă.

Pe mine, totdeauna m-a interesat să trăiesc altfel realitatea. Deși nu am fost în multe locuri, despre care am auzit vorbindu-se, am nostalgia lor, stare pe care o pot explica prin existența unui sine profund, pe lângă sinele manifestant.

Când am o problemă, care mie mi se pare pregnantă, mă gândesc la oamenii altor tărâmuri. De pildă: în timp ce suport observațiile concitadinilor, despre vreo extravaganță de-a mea, știu că, pe banchize, un eschimos trage, după el, sania, în care se zbate o focă lucitoare sau un pește enorm”.

(Va urma)

Ieșirea lui Adam la câmp

Adam a prins momentul și a ieșit în câmp,
unde a respirat larg, 
precum un bătrân mulțumit.
S-a ferit să calce în băltoaca de aur,
întinsă dinainte-i ca oglinda
și a rămas stană de piatră...
Fiindcă nu apucase 
a se uita la cer, 
nu-și lămurea
dacă strălucirea este în scoarța
pământeană,
ca un deget pe rană,
sau apa, 
reflectând luna, 
este ea însăși lumina. 
Nedumerit, 
s-a aplecat și a încercat să ia apa în pumni
și să o ducă în peșteră, 
ca pe lampă, 
pentru a-l veghea, 
dar s-a trezit cu nimic în palme. 
Dezamăgit, a privit în sus,
pentru a se ruga.

Cu fața plină de gânduri,
luna îi ținea companie,
atât de mult îl urmărise,
încât nu mai avea ochi în orbite,
noaptea se condensase de la fumul pupilelor ei, 
arse de la imensa irosire de privire. 
 
Lui Adam i s-a făcut sete, 
a pus gura în apa de jos
și a băut,
îmbogățindu-se, pe dinăuntru
(el așa a crezut),
cu strălucire.
Dacă nu ar fi avut mintea de Sus,
încă deșteaptă (fiindcă, altfel,
nu ar fi rezistat, în Eden, 
niciun minut),
ar fi umblat, 
prin codrii aceia seculari,
cu o măreață stimă de sine, 
convins că a devenit flamură vie,
de la apa sorbită cu foc.