Studiu (în lucru)

ALEXANDRU MACEDONSKI

                În Prima verba (1872), Alexandru Macedonski își revelă prețuirea pentru persoanele apropiate, cărora le datorează formarea. Evident, prima dintre acestea este mama, care are parte de o „dedicațiune”. Graba de a-și clama aprecierea deconspiră o stare a poetului, anume aceea de îndoială cu privire la drumul lui liric, iar, pentru a-și lua o piatră de pe inimă, își deschide volumul cu Dedicațiune iubitei mele mume. Astăzi, apar tot mai multe teorii privitoare la realizarea unui cyborg, prin montarea creierului muribundului într-un calculator. Pe atunci, în viziunea lui Macedonski, versurile dețineau un rol vital, ca orice organ în corpul uman, respectiv de a exprima gândurile și trăirile sale cele mai puternice. El se vede pe sine însuși în versuri, detașat material în corpul poemului. Concepția asupra atribuției literaturii, de a fi totuna cu inima celui care scrie, vine dintr-o seriozitate, specifică marilor autori, față de faptul de a scrie (fiind convins că opera îl reprezintă pe de-a-ntregul): „Mamă, aste versuri primește de la mine, / Deși pot ca să moară de cum vor apărea; / Muri-vor pentru lume, iar nu și pentru tine / Căci ele sunt o parte din inimioara mea” (Dedicațiune iubitei mele mume). Franchețea de a distinge rolul cărții ca obiect este, de asemenea, inhibatoare pentru a o mai complementa cu sensuri: „Deși această carte, uitată, aruncată, / În casele străine prin colțuri va zăcea” / În casă-mi părintească cu grijă așezată / La locul de onoare vei fi o! Cartea mea”.

            Tot după cum se consideră parte imanentă a operei, la fel, Alexandru Macedonski, poet caracterizat de elan belicos, se substituie ca voce poporului căruia îi aparține și îi subliniază drepturile, în fața unei stăpâniri despotice. Frustețea (o atitudine atribuită, de regulă, lui Tudor Arghezi în volumul lui cel mai bun, Flori de mucigai) își regăsește spațiu larg în versurile următoare, a căror tresăltare romantică imită baterea în vânt a flamurii:

„Bucureștiul nostru, vechia capitală,
Vai! Se stăpânește c-o forță brutală,
Căci Românul nostru este obosit
Și în lanțuri grele șade lănțuit!
O Române unde-i vitejia ta,
Când Românul singur, zece învingea!

_____

Popor Român, nu cumva vei plânge?
Asta mai lipsește, când lanțul ne strânge.
Să vedem Românul plângând ca femei
În loc c-a lui spadă să scoată scântei,
Să înoate-n sânge omorând pe hoți
Să gonim din țară pe tiranii toți!”

(O voce)

Inima, simbol al dragostei filiale, se întrevede, ca într-o vitrină, în poemul pe care i-l dedică mamei, iar ubicuitatea sufletului îl face să creadă în propria-i putere de semnalare a oricărei nedreptăți:

„Avântă-te, suflet, prin dulce cântare
Și spune la lume, când este trădare,
Ca s-o deșteptăm!
Căci dulcea-ne țară trădată greu este;
Române, la arme! Poetu-ţi dă veste,
Cu toți să luptăm!”

(Strigătul inimii)

            Față de aceste valori morale, părinții și patria, cărora le dăruiește sufletul și inima, în mod necondiționat, Macedonski nu se îndepărtează, în nicio împrejurare, ci le va purta mereu cu sine. De-a lungul vieții, oriunde a călătorit, Macedonski a avut imboldul de a se integra destinațiilor, pentru a evita infamia insuportabilă a concitadinilor. Când mutarea nu i-a reușit la propriu, s-a avântat în peripluri fictive. Jinduia să aparțină tărâmurilor exotice, dar nu oricum.  Orgoliul lui nemăsurat îl orienta către un statut de vază în comunitate. La Veneția, descoperă (nu America!) viața obișnuită a oamenilor. Inspirat de cântecele locului, care-i răsună armonios în auz, va pretinde condotierului să-l conducă înspre idealul lor cel mai înalt, reprezentat de „Signora Margarita”, care „e Doamna cea mare, cea nobilă”, conform notei din subsolul paginii:

Gondoleta mea iubită,
Taie valul furtunos,
E Signora[1] Margarită
P-acel mal întunecos!!!


  1.  Espresiunea Signora nu se usitează numai pentru a zice Doamnă ci încă vorbind despre o damă mare E una Signora în gura unui italian va se zică e o damă mare; prin urmare în ultima strofă a Gondolierului fraza: E Signora Margarită însemnează E Doamna cea mare, cea nobilă etc.

Nașterea lui Iisus (1)

Diavolii împielițați băteau din copite, 
în cosmos. Ajunseseră atât de tiranici, 
încât ei stăpâneau inimile oamenilor 
și râdeau cu hohot, 
când ecoul faptelor necurate răsuna, 
ca monedele, pe tobe... 

Trebuia făcută o potecă între cer și pământ,
dar cine? 
Văzând sufletul lui Moise, dar și pe-al altor drepți, 
cum palpita subjugat,
Dumnezeu s-a mișcat în jilț 
și totul s-a descleiat. A atribuit viclenie propriului gând, 
care, inițial, nu putea străbate cosmosul
(care, în mâna Lui, un cub material era), 
dar, apoi, singur (gândul) a început să ia fețe hilare,
pentru a i se îngădui,
de către diavolii descătușați, 
să treacă,
din vamă în vamă. Atât de puternică devenise 
împărăția fostului înger, Lucifer - 
domina creația și o degrada.
Materia putrezea ca merele în coșul 
de la soare. 
Fără suflu veritabil, 
universul lâncezea. 
(Va urma)
 

Cântul al II-lea. Întâlnirea de dragoste

A doua zi, prins de grija revederii cu Anca, 
mi-am amanetat ceasul de buzunar 
(îl moștenisem de la tata), 
ca un prolog al timpului pe care aveam să-l acord Ancăi. 
Timpurile vechi păreau confiscate de cifrele 
reprezentând ore pe cadranul ceasului. 
Mi-am apropiat urechea de ora 15,00: 
am auzit cu surprindere zăngănituri de arme. 
Aproape ștearsă, 
ora 16,00 conținea o perioadă pură, fără poze, 
în care m-aș fi încadrat oportun cu fapta mea gândită mereu, 
dar încă sălășluind în taine și fără peripeția realului. 
Mi-am trecut în caiet, cu atenție, 
preocupările avute în solitudine 
și la care aveam să renunț pentru Anca, 
pentru ca, mai târziu, în cazul unei despărțiri, 
să știu exact unde să revin 
și să mă fi salvat vertijului presupus de recăderea 
în conul solitudinii, 
ca într-un trombon uriaș emițând salutar imnul 
național. De unde suflul care să mă redea realității? 
M-am întors la cartea sfântă.
Din imboldul lui Iona de a se fi rugat iar, 
din pântecele chitului, 
pentru a i se mai da șansa revenirii în misie, la suprafață, 
am luat anvergura faptei.
Am împrumutat Ancăi, odată, o carte. 
Atunci, am trăit 
prima înstrăinare de ceva deja interiorizat... 
Pictura în tonuri de toamnă 
de pe întinderea memoriei 
se dilua în sentimente 
(precum acuarela de pe icoane incomplete, 
în ape curgătoare). 
Am căutat, prin oraș, 
banca pe care ne-am îmbrățișat; 
am dat numai de umbra ei. 
Starea de iubire, 
pe care am trăit-o în peisajul real, 
am regăsit-o ca pradă 
în pliscul unei păsări numite Uitare. 
Am tras de umbră, 
spre salvarea de la devorare 
a luminilor care au creat-o: 
în porțiunea ei tăcută, 
se concentraseră paletele sonore 
ale acelei întâlniri.

De multe ori, 
în mine era o tulburare vie, 
ca efect al pierderii paletei de culori 
în unghiul meu de vedere,
de către un zugrav neatent.
De câte ori mă uitam pe geam, 
în locul zăpezii proaspete, 
zăream zăpada veche, a copilăriei, 
când, mai mult decât să mă sustrag panoramei, 
îmi plăcea să alunec dinspre debut înspre sfârșitul 
nostalgic al traiectului. 
Am întâlnit-o pe Anca într-o autogară semiobscură. 
În fața unui autobuz staționat, 
zăceau rotițe de ceas dințate. 
Mi-am imaginat 
un ceas mare, suveran, deasupra lucrurilor, 
în care, pentru a sluji după rolul potrivit, rotițele, 
din impulsul datoriei întins în spațiu, 
ca o linie veșnică de energie, 
ar fi urcat singure, acumulând, 
în ascendență, 
fire de timp pe care, 
apoi, să le toarcă în evenimente 
și alte acțiuni. Acum împrăștiate, 
în urma unui impact, 
rotițele nu sugerau, totuși, 
că timpul survine ca dimensiune din accidente: 
umbra unei guri de leu și-a arătat colții în picătura 
de sânge de pe buricul degetului mijlocar; 
mă înțepasem în zimții de metal ai rotiței aurii. 
Am suferit ca de mușcătura unei fiare. 
M-am speriat puțin, 
însă Anca a observat și mi-a strâns mâna. 
Alături, 
întinsă ca o piele de bivol absurd în plasma timpului, 
melancolia a murit. 
La câțiva pași de masa, 
unde ne așezaserăm. să bem cafea, 
un bărbat între două vârste
s-a izbit cu pumnul în frunte, 
a strâns pleoapele și în câteva secunde, 
de sub stratul subțire al plânsului dur, 
a reieșit o mină destinsă. M-am înfuriat...
Din locul meu, 
i-am strigat necunoscutului 
să fie constant cu el însuși: 
„Metamorfozele rapide nu sunt reale. 
Rămâi în starea ta până când realismul, 
care o justifică, 
se va retrage întreg în albia istoriei”. 
Pentru bărbat, 
mi-am dat seama, 
vremea are amplitudine vexantă; orice moment, 
înainte să dispară, 
îi accentuează setea de viață. Odată cu melancolia, 
își pierduse echilibrul 
– sărea în sus de bucurie, zicând: 
„Bachus, 
te insinuezi între mine și soție, 
învenindu-mi viața! 
Decuplezi, din cadrul nostru, 
ca un instalator, 
sursele vacanței. Umbli, 
fără a-ți păsa, 
la dispoziția mea, 
aducându-mi nori dimineața, 
sub formă de chitanțe, în drumul spre bucătărie, 
iar eu, ca sub vreme rea, suport reproșuri: 
Te închizi mult în tine! 
Sunt agresat de griji. 
Dar n-ai niciun motiv să cauți alinarea în băutură. 
În efectul băuturii acolo îl revăd pe Bachus, 
pe vârful plăcerii, escaladat
cu multe pahare-n spate 
și rezist, rezist, dau cu bocancii-n podele, 
ca Ivan Turbincă 
și bocancii nu cedează jocului, 
genunchii suportă încordări. 
Îi spun lui Bachus tot ce ar trebui să auzi tu, iubita mea: 
În alcool, 
precum țigara în scrumiere umezite ușor, 
sting suplicii diverse. 
Soția a aflat despre înclinația mea 
de a suferi constant 
și insuflă iz de necazuri mediului propriu, 
ca un paj dirijând curenți de răcoare, 
dinspre palmierii cruzi, 
înspre stăpânul adorat în suprafață. 


În suprafață, 
am aruncat undița de viclenie 
și din adâncurile adorației înfiorate de prăzi mari și mici, 
unde s-a dus, 
am scos ură neînsemnată ca mărime, 
dar cu intestine atât de materiale! 
Diverse indispoziții mă abat de la preocupările minții. 
Mutări strategice, 
deplasate-n viață de la jocul de șah, 
ar bloca soția în ipostaza reginei de a-și dezice voința. 
Într-o dimineață, 
întregul front de răsărit se fixase ca o pânză de cinematograf, 
pe tavan. M- am pierdut în istorie, 
fără să mai văd lucrurile din jur. Cu ochii după avioanele inamice, 
ale căror motoare sunau ca tobele în junglă, 
m-am împiedicat de telecomanda televizorului. Accidental, 
s-a deschis pe Discovery, unde rula un film 
despre lupta de la Stalingrad. Ca într-un sandvici, 
suportam rutina vizuală a celor două pelicule: superioară și frontală. 
Pentru prima oară, pierdusem relația prezentului etern 
și m-am aflat în situația lui Schopenhauer 
de a-și fi rătăcit teoria în iluzia de fapt a trecutului. 
În planul istoriei himerice, 
avionul (care și-a pierdut aripa) 
era în picaj, pe când în ecran, apărea indestructibil, 
deși lipsit de culoare; în cartea de istorie, 
ratase posibilitatea de a mai sta pe boltă, 
precum se întâmplă cu patria, când aripile-i pierd avântul în alegeri. 
Am întins mâna, ca la vot, să prind aripa în cădere – 
se răsucea în aer ca o burtă de porumbel rănit – 
și s-o fixez iar în corpul de metal, 
dar un obuz a separat brutal intenția de rezultat. 
Am rămas în aer cu himera unui braț. Ca să-l recuperez, 
m-am conformat numai celor prezente, 
pe care am început să le apreciez dincoace de aura lor misterioasă. 
Planul (care se deschisese în tavan) 
s-a retras în sine, ca o spirală dispărând în punctul care o genera. 
Mi-am înconjurat soția cu brațul care suspenda în aer: 
Vai, mi-a zis, ai elan în braț! 
Vezi avionul care se prăbușește? i-am arătat 
reportajul de la televizor. Am întins mâna după aripă 
și i-am luat din proprietate elanul. Aceasta-i cauza 
prăbușirii avionului. 
Dar a ta care va mai fi? Întrebarea mi-a adresat-o 
în asemenea măsură, 
încât ar fi trebuit să deduc, întâi, ironia 
și, abia pe urmă, compasiunea ludică. 
Umbra îngerului dintre mine și lume, 
din cât era de largă, 
s-a micșorat atât de mult, 
încât, în apropierea cea nouă, izbitoare și crudă, 
vedeam în adâncul inimii oamenilor. 
Ceea ce mai mult decât forța gravitațională 
îi lega de pământ, lăcomia, 
îi fixa mereu în ei înșiși; mereu se munceau 
să răzbată în luciul etichetei, 
la suprafața unor convenții, elaborând compromisuri. 
Orice parte îi ridica în social, 
tenta ei de păcat îi depărta de sensul chemării creștine la viață, 
la a doua viață. Am avut un dicționar mic despre zei în buzunar, 
dicționar pe care l-am pus pe masă 
și l-am deschis la pagina mențiunilor despre Bachus. 
Am citit în detașare definiția. 
După lectură, 
umbra îngerului s-a destins iar peste lume, ca o aripă. 
Foile erau unse cu untură. 
Enervat de muștele roind, 
am închis dicționarul cu zgomot, 
clămpănind coperțile. Ochi bizari, 
aripi, antene de muște se lipiseră zdrobite de cuvântul 
idol din definiția lui Bachus”.

(Va urma)