Mărturie

Nici îngerii n-au înțeles ce însemni, 
le-a fost mai simplu să declare sacerdoților
că ești un moșneag proptit în baston,
așteptând să treacă ziua,
la poartă, pe bancă.
Seamănul nostru, oricare va fi fost,
cu partea-i de vis din alcătuire
- cea de lut îl tot trage înspre târâșul
inspirat de șarpele din cosmos -
a nădăjduit spre Tine, ca înspre un frate mai mare,
deși nu i-a fost deloc ușor,
dar Ți-a văzut Fiul, pe Iisus, pe cruce,
amenințat de vulturul care și pe Prometeu l-a ros, de la ficat,
spre inima cu milă pentru fiara bătrână, om:
și a fixat o scară în suflet, spre cer,
diferită de Turnul Babel,
care în talpă îți era piron; cu fiecare închinare,
întărită cu post,
urca o treaptă spre istoria fără ani,
care „Paradis” s-a numit.
Adam și Eva prin iarba verde au hălăduit,
nevăzând uscăciune,
nici pe șarpele adormit într-un somn fals,
în cine știe ce genune
(șarpele-și arunca aiurea veninul
care tocea bucăți din paradis,
lăsând cratere în urmă, pe sub burtă).
Te-ai arătat în istorii,
cu o falcă în cer și alta în pământ,
supărat pe oameni -
o spune Sfântul Anton,
care a reparat paradisul stingher,
cu propria eroziune a genunchilor,
împinși în podea, pentru îndelungi rugăciuni,
de ceasuri întregi - îngerii i se adunau în spate,
ca un șir de raze întruchipate.