Butoiul în traduceri

Iată ce a înțeles macedoneana mea, din explicațiile despre butoi:

„Bolboroseala unică ignoră întunericul de care era atât de mândru și pune capăt fericirii sale. De enervare, butoiul își zdrobea burta de pământ, dar nu are picioare să-l scoată din lac”.

După ce am râs puțin, ascunzându-mi fața sub manta, am reluat explicațiile, cu mai multă răbdare: „Fericirea butoiului este legată de propriul întuneric. Oricât de întunecat este afară, din cauza norilor care acoperă soarele sau a ploii care izbește caldarâmul, totuși, butoiul știe că doagele țin captiv, ca să nu explodeze, un gol negru și accentuat. De aceea, butoiul zâmbește liniștit. Adăpostitul lui gol este mai adânc decât părăsirea de care suferă, pe bancă, o tânără în lacrimi… Raza care nimerește înăuntru, aducând sclipire, ignoră întunecimea de care era atât de mândru butoiul și pune capăt fericirii acestuia. Supărat, butoiul s-ar lovi cu burta de pământ, dar nu are picioare să se miște din loc”.

Când respir, mulțumit că am fost înțeles, macedoneana mă întreabă: „Ce reprezintă acel butoi?”. Atunci, pentru a anihila dubiile, desenez, cu nuiaua pe nisip, un vas etc., dar femeia mea adaugă: „Dar acest butoi are emoții!”.

(Va urma)

Romantismul. „Luceafărul” de Mihai Eminescu

Romantismul. „Luceafărul” de Mihai Eminescu

            Romantismul a fost o mișcare artistică, literară și intelectuală apărută în Europa pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Romantismul a apărut ca o reacție împotriva rigorilor clasicismului. În plan autohton, originile curentului romantic trebuie căutate în scrierile pașoptiștilor. În plus, romantismul românesc apare ca o prelungire a ideilor iluministe, având un caracter social, militant.          De abia prin creația lui Mihai Eminescu principiile estetice ale romantismului se sincronizează cu modelul european.

Citește în continuare Romantismul. „Luceafărul” de Mihai Eminescu

Simbolismul. „Plumb” de George Bacovia. Artă poetică simbolistă

            Simbolismul este un curent literar apărut în Franţa în jurul anului 1886, odată cu publicarea articolului-manifest „Simbolismul”de către Jean Moreas. Simbolismul promovează emoția și muzicalitatea interioară a ideii. Poezia simbolistă românească apare la sfârșitul sec. al XIX-lea, avându-i ca teoreticieni pe Al. Macedonski și Ovid Densușianu. Alături de Ștefan Petică, Dimitrie Anghel sau Ion Minulescu,  George Bacovia se revendică, prin întreaga sa creație, de la principiile estetice ale simbolismului.

Citește în continuare Simbolismul. „Plumb” de George Bacovia. Artă poetică simbolistă