Din caietele mele, anul MCMXCV. Traduceri: Despre aceasta, Tiberius nu a declarat nimic la Senat

Primul act al noului principat a fost uciderea lui A. P., pe care, neinformat și neînarmat, chiar dacă foarte ferm în sine, centurionul l-a ucis greu. Despre aceasta, Tiberius nu a spus nimic în Senat.

Am răspuns că la Roma au participat solii Syracusanilor, când, prin consiliu, era cerut de la mine ajutorul comunității tuturor legaților și îmi era prezentată cauza întregii provincii.

Nici provinciile nu tăgăduiau acea stare a lucrurilor, fiind suspectă autoritatea senatului și a poporului, din cauza certurilor celor puternici și din cauza avariției magistraților, fiind invalid ajutorul legilor. Averile erau tulburate.