Din caietele mele, anul MMXIV. Concluzii la revista tradiționalistă interbelică „Datina”

  1. În rândul publicațiilor tradiționaliste, face o figură distinctă;
  2. redactorii exponențiali (sub aspectul frecvenței și al prestigiului în tagmă) sunt: M. Gușiță, D. Constantin Ionescu și Al. Dima;
  3. a deschis calea comentariului social. E. Voroneanu;
  4. profilul tradiționalist s-a manifestat implicit, nu explicit – se deduce din speciile literare cultivate;
  5. a încercat să-și justifice orientarea tradiționalistă prin trimitere la opera marilor clasici;
  6. nu au susținut în mod predilect un anume scriitor sau altul.