Lewandowski

Într-un colț, în gura mare, 
părintele discută cu înfocare 
despre Lewandowski, 
despre nu știu ce ratare. 

„Lewandowski este vreun sfânt
din calendar?”, 
îl întreb, firav. 

Părintele se îmbufnează și tace. 
A făcut o față de sfânt chiar el,
demnă de zugrăvit în icoane. 
Doamne, iartă-Mă!

Cu degetele ținute ca la închinăciune, 
își continuă expunerea despre meciuri,
după o pauză în care se încurcase,
ca într-un dribling, pe răzoare. 

Lacustră

Fericiți, lucru mare!
că au scăpat de pericol, 
Adam și Eva au făcut un legământ, 
primul pe suprafața pământului, 
de a stăpâni cele scrise în Biblie
(de la hotărârea aceasta a lor, 
dinozaurii au dispărut din istorie)
și de a nu se mai despărți, niciodată, 
pentru nimic, 
nici măcar pentru a face doi - trei pași în plus,
unul față de altul.  

Observând mai mulți copaci pe apă,
Adam i-a tras la mal
și a făurit o plută, 
pe care, imediat, el și Eva au urcat,
de teama fiarelor mișunătoare. 
Acolo, în mijlocul apelor, s-au odihnit.
A doua zi, 
au creat un fel de coif din nuiele ușoare
(cum se întocmește un cort),
pe care l-au înfipt în platforma plutitoare:
o lacustră a ieșit, răzbătând foaia 
poetului simbolist. 
Pentru a nu-și deranja strămoșii 
ori a nu-i pârî, în gura mare, 
Bacovia pe sine s-a văzut dormind 
pe scânduri ude. 
(Va urma)

 

Dialogul lui Dumnezeu cu Adam (Variantă)

Inițial, fixasem oglinzi, Adam, 
în locul tău, din Eden,
dar, de câte ori treceam pe dinaintea lor,
Mă întrezăream pe Mine 
și-Mi păream făcut,
după chipul și asemănarea ta,
Eu, Cel fără cauză apărut. 
Inversasem rolurile, 
în viziunea Mea, 
fiindcă aici M-a adus 
gestul tău necugetat
(pentru care te-am și alungat),
de a da crezare unei vietăți fatale. 

Îmi aduceam aminte, 
mâhnindu-Mă profund, 
de ceasul despărțirii dintre Noi. 
A trebuit cu logosul să repar materia, 
care începuse a se decoji de pe bolta cerului. 
Ca un zugrav bătrân,  
am șters mucegaiul din Eden, 
cu o bucată albastră de stambă. 
Golul pe care l-ai lăsat în grădina Mea, 
l-am astupat, tot pentru tine 
și ramura ta.